مشاهده / بستن موضوعات

چک کردن پنالتی سایت

وه نمره کیفیت (Quality Score) کلمات کلیدی شما کاهش پیدا می کند. به تعداد کلمات کلیدی منفی توجه کنید اگر شما در کلامت کلیدی منفی خود یک جمله ی 10 کلمه ویسی تمام محتوای صفحات می باشد ، این کار ممکن است زمان زیادی را از شما بگیرد ولی شما با این کار یک راه میانبر را طی خواهید کرد .[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


منبع اين نوشته : منبع